Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d: , ,y = 2( (m - 1) )x - m - 1 ) cắt parabol (P): (y = (x^2) ) tại hai điểm có hoành độ trái dấu.


Câu 40105 Vận dụng

Tìm các giá trị của m để đường thẳng \(d:\,\,y = 2\left( {m - 1} \right)x - m - 1\) cắt parabol (P): \(y = {x^2}\) tại hai điểm có hoành độ trái dấu.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Xét phương trình hoành độ giao điểm.

+ Phương trình bậc hai: \(a{x^2} + bx + c = 0\left( {a \ne 0} \right)\) có hai nghiệm trái dấu \( \Leftrightarrow a.c < 0\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.