Đoạn mạch gồm điện trở ((R_1) = 100ôm ) mắc nối tiếp với điện trở ((R_2) = 300ôm ), điện trở toàn mạch là:


Câu 40106 Vận dụng

Đoạn mạch gồm điện trở \({R_1} = 100\Omega \) mắc nối tiếp với điện trở \({R_2} = 300\Omega \), điện trở toàn mạch là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính điện trở tương đương khi mắc nối tiếp: \({R_b} = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.