Cho đoạn mạch gồm điện trở ((R_1) = 100ôm ), mắc nối tiếp với điện trở ((R_2) = 200ôm ). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế (U ) khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở ((R_1) ) là (6( rm( ))( V ) ). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:


Câu 40116 Vận dụng

Cho đoạn mạch gồm điện trở \({R_1} = 100\Omega \), mắc nối tiếp với điện trở \({R_2} = 200\Omega \). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế \(U\) khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở \({R_1}\) là \(6{\rm{ }}\left( V \right)\). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính điện trở tương đương khi mắc nối tiếp: \({R_b} = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}\)

+ Vận dụng biểu thức định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)

+ Sử dụng biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp: \(I = {I_1} = {I_2} = ... = {I_n}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.