Hai bóng đèn (Đ_1)( (220V-25W) ) , (Đ_2)( (220V-100W) ) khi sáng bình thường thì:


Câu 40125 Vận dụng

Hai bóng đèn ${Đ_1}\left( {220V-25W} \right)$ , ${Đ_2}\left( {220V-100W} \right)$ khi sáng bình thường thì:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Đọc dữ kiện trên dụng cụ tiêu thụ điện

+ Vận dụng biểu thức tính công suất: \(P = UI\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.