Cho phương trình: (x - 2căn x  + m - 3 = 0 )           (1) Điều kiện của m để phương trình có 2  nghiệm phân biệt là:


Câu 40196 Vận dụng

Cho phương trình: \(x - 2\sqrt x  + m - 3 = 0\)           (1)

Điều kiện của $m$ để phương trình có $2$  nghiệm phân biệt là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đặt: \(\sqrt x  = t\left( {t \ge 0} \right)\).

Đưa phương trình đã cho về phương trình bậc hai với ẩn $t$.

Biện luận để phương trình (1) có $2$  nghiệm phân biệt thì phương trình với ẩn $t$ phải có 2 nghiệm phân biệt không âm.

Áp dụng định lí Vi-et để giải ra điều kiện của $m$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.