Cho phương trình: ((x^2) + x - ((18))(((x^2) + x)) = 3 )     (1) Phương trình trên có số nghiệm là:


Câu 40200 Vận dụng

Cho phương trình: \({x^2} + x - \dfrac{{18}}{{{x^2} + x}} = 3\)     (1)

Phương trình trên có số nghiệm là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đặt: \(t = {x^2} + x\left( {t \ne 0} \right)\).

Đưa phương trình (1) thành phương trình bậc hai với ẩn $t$ để giải.

Thay các giá trị t tìm được vào để giải tìm $x$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.