Cho phương trình: (((2x))((3(x^2) - x + 2)) - ((7x))((3(x^2) + 5x + 2)) = 1 )  (1) Gọi S là tổng tất cả các nghiệm của phương trình (1). Giá trị của S là:


Câu 40203 Vận dụng

Cho phương trình: \(\dfrac{{2x}}{{3{x^2} - x + 2}} - \dfrac{{7x}}{{3{x^2} + 5x + 2}} = 1\)  (1)

Gọi $S$ là tổng tất cả các nghiệm của phương trình (1).

Giá trị của $S$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xét \(x = 0\)  không phải nghiệm của phương trình, ta chia cả tử và mẫu của $2$  phân số vế trái cho $x$ để xuất hiện ẩn phụ.

Đặt: \(t = 3x + \dfrac{2}{x}\), đưa phương trình về phương trình bậc hai với ẩn $t$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.