Phương trình ((x^4) - 3(x^3) - 2(x^2) + 6x + 4 = 0 ) có bao nhiêu nghiệm?


Câu 40206 Vận dụng

Phương trình \({x^4} - 3{x^3} - 2{x^2} + 6x + 4 = 0\) có bao nhiêu nghiệm?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Xét: \(x = 0\) không là nghiệm của phương trình.

+) Với: \(x \ne 0\) ta chia 2 vế của phương trình cho \({x^2}\) để đưa về phương trình bậc thấp hơn sau đó giải phương trình đó để tìm \(x\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.