Cho phương trình: (x - 3căn x  + m - 4 = 0 ). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt?


Câu 40223 Vận dụng

Cho phương trình: \(x - 3\sqrt x  + m - 4 = 0\). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đặt: \(\sqrt x  = t\,\,\left( {t \ge 0} \right)\), khi đó đưa về được phương trình bậc hai: \({t^2} - 3t + m - 4 = 0\). Giải và biện luận nghiệm theo phương trình bậc hai ẩn \(t\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.