Cặp số ((x;y) = (1;3) ) là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nào trong các hệ phương trình sau:


Câu 40435 Nhận biết

Cặp số \((x;y) = (1;3)\) là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nào trong các hệ phương trình sau:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Loại các đáp án hệ phương trình có chứa phương trình bậc hai.

Các đáp án còn lại ta thay $x=1;y=3$ vào rồi tính toán xem có thỏa mãn hệ phương trình hay không?

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.