Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng % đồng vị thứ nhất gấp 3 lần % đồng vị thứ hai. Nguyên tử khối trung bình của X là:


Câu 40915 Vận dụng cao

Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng % đồng vị thứ nhất gấp 3 lần % đồng vị thứ hai. Nguyên tử khối trung bình của X là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Theo điều kiện bền của nguyên tử : p ≤ n ≤ 1,5p và tổng số hạt của đồng vị X1 => p

+) Đồng vị X1 và X2 có cùng số p => số nơtron của X2

+) Tính số khối của mỗi đồng vị và áp dụng công thức:

M = $\frac{\%{{X}_{1}}.{{A}_{{{X}_{1}}}}+\%{{X}_{2}}.{{A}_{{{X}_{2}}}}}{100}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.