Hợp chất A có công thức hóa học là MX3, M là kim loại, X là phi kim, biết: - Trong A, tổng số hạt p, n, e là 196, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. - Số khối của X lớn hơn M là 8. Tổng số hạt trong X nhiều hơn trong M là 12. Công thức hóa học của A là:


Câu 40917 Vận dụng cao

Hợp chất A có công thức hóa học là MX3, M là kim loại, X là phi kim, biết:

- Trong A, tổng số hạt p, n, e là 196, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60.

- Số khối của X lớn hơn M là 8. Tổng số hạt trong X nhiều hơn trong M là 12.

Công thức hóa học của A là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Z = số E  và  A = số P + số N = Số  E + số  N 

P = E  ( hạt mang điện dương bằng hạt mang điện âm )

N : hạt ko mang điện

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.