Bo là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cây trồng. Ngày nay trên 70 quốc gia đã được phát hiện tình trạng thiếu Bo ở hầu hết các loại cây trên nhiều loại đất. Phân Bo cũng đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trong tự nhiên, Bo có 2 đồng vị . Biết ()_(5)^(10)Bchiếm 18,8%.  Khối lượng nguyên tử  trung bình của bo là 10,812. Số khối của  đồng vi ̣thứ 2 là 


Câu 40938 Vận dụng

Bo là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cây trồng. Ngày nay trên 70 quốc gia đã được phát hiện tình trạng thiếu Bo ở hầu hết các loại cây trên nhiều loại đất. Phân Bo cũng đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trong tự nhiên, Bo có 2 đồng vị . Biết ${}_{5}^{10}B$chiếm 18,8%.  Khối lượng nguyên tử  trung bình của bo là 10,812. Số khối của  đồng vi ̣thứ 2 là 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình $\overline{A}=\frac{aX+bY}{100}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.