X và Y là hai kim loại thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Biết ZX < ZY và ZX + ZY = 24. Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Câu 40939 Vận dụng cao

X và Y là hai kim loại thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Biết ZX < ZY và ZX + ZY = 24. Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xét các trường hợp:

TH1: X, Y cách nhau 1 chu kì nhỏ

TH2: X, Y cách nhau 1 chu kì lớn

TH3: X, Y cách nhau 2 chu kì nhỏ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.