Tổng số hạt mang điện trong anion MOx2− là 78 hạt. Biết rằng M là nguyên tố thuộc nhóm A và x là số nguyên dương, lẻ. Xác định công thức của ion trên.


Câu 40942 Vận dụng cao

Tổng số hạt mang điện trong anion MOx2− là 78 hạt. Biết rằng M là nguyên tố thuộc nhóm A và x là số nguyên dương, lẻ. Xác định công thức của ion trên.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Từ số hạt mang điện của ion đa nguyên tử ta lập được mối liên hệ:

2.ZM + 2x.ZO = 76

Biện luận với các trường hợp:

+ x = 1                         + x = 3                        + x = 5

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.