Cho a > 0,m,n thuộc (N^*), chọn đẳng thức không đúng:


Câu 410 Thông hiểu

Cho $a > 0,m,n \in {N^*}$, chọn đẳng thức không đúng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất $\sqrt[n]{{{a^p}}} = {\left( {\sqrt[n]{a}} \right)^p}\left( {a > 0} \right)$ và $\sqrt[n]{a} = \sqrt[{mn}]{{{a^m}}}$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.