Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là ((U_1) = 110( V ) ) và ((U_2) = 220( V ) ). Tỉ số điện trở của chúng là:


Câu 41010 Vận dụng

Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là \({U_1} = 110\left( V \right)\) và \({U_2} = 220\left( V \right)\). Tỉ số điện trở của chúng là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Đọc dữ kiện trên dụng cụ tiêu thụ điện

+ Vận dụng biểu thức tính công suất: \(P = UI = \dfrac{{{U^2}}}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.