Một nguồn điện có điện trở trong (0,1ôm ) được mắc với điện trở (4,8ôm ) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là (12V ). Suất điện động của nguồn điện là:


Câu 41013 Vận dụng

Một nguồn điện có điện trở trong \(0,1\Omega \) được mắc với điện trở \(4,8\Omega \) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là \(12V\). Suất điện động của nguồn điện là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức cường độ dòng điện: \(I = \dfrac{U}{R}\)

+ Sử dụng biểu thức: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.