Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ (0 ) đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là (4,5( V ) ). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là (2A ) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là (4( V ) ). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:


Câu 41014 Vận dụng

Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ \(0\) đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là \(4,5\left( V \right)\). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là \(2A\) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là \(4\left( V \right)\). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức: \(I = \frac{E}{{R + r}}\)

+ Sử dụng biểu thức: \(E = U + Ir\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.