Một nguồn điện có suất điện động (E = 6( V ) ), điện trở trong (r = 2( ôm  ) ), mạch ngoài có điện trở (R ). Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là (4W ) thì điện trở (R ) phải có giá trị:


Câu 41015 Vận dụng

Một nguồn điện có suất điện động \(E = 6\left( V \right)\), điện trở trong \(r = 2\left( \Omega  \right)\), mạch ngoài có điện trở \(R\). Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là \(4W\) thì điện trở \(R\) phải có giá trị:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

+ Sử dụng biểu thức tính công suất: \(P = {I^2}R\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.