Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện ((E_1),(r_1) ) và ((E_2),(r_2) ) mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở (R ). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


Câu 41017 Vận dụng

Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện \({E_1},{r_1}\) và \({E_2},{r_2}\) mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở \(R\). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng các biểu thức khi ghép các nguồn mắc nối tiếp:

+ Suất điện động của bộ nguồn mắc nối tiếp: \({E_b} = {E_1} + {E_2} + ... + {E_n}\)

+ Điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp: \({r_b} = {r_1} + {r_2} + ... + {r_n}\)

+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \dfrac{{{E_b}}}{{{R+r_b}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.