Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó ((E_1) = 9V ), ((r_1) = 1,2ôm ); ((E_2) = 3( V ) ), ((r_2) = 0,4ôm ).  Điện trở (R = 28,4ôm ). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ((U_(AB)) = 6V ). Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là:


Câu 41018 Vận dụng

Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó \({E_1} = 9V\), \({r_1} = 1,2\Omega \); \({E_2} = 3\left( V \right)\), \({r_2} = 0,4\Omega \).  Điện trở \(R = 28,4\Omega \). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch \({U_{AB}} = 6V\). Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Giả sử dòng điện đi theo một chiều

+ Vận dụng biểu thức định luật ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.