Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có suất điện động (E = 1,5V ), điện trở trong (r = 1ôm ). Điện trở mạch ngoài (R = 3,5ôm ). Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:


Câu 41019 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có suất điện động \(E = 1,5V\), điện trở trong \(r = 1\Omega \). Điện trở mạch ngoài \(R = 3,5\Omega \). Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức xác định suất điện động của bộ nguồn mắc nối tiếp: \(\left\{ \begin{array}{l}{E_b} = {E_1} + {E_2} + ... + {E_n}\\{r_b} = {r_1} + {r_2} + ... + {r_n}\end{array} \right.\)

+ Sử dụng biểu thức xác định suất điện động của bộ nguồn mắc nối tiếp: \(\left\{ \begin{array}{l}{E_b} = {E_1} + {E_2} + ... + {E_n}\\{r_b} = {r_1} + {r_2} + ... + {r_n}\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.