Một ấm điện có hai dây dẫn ((R_1) )  và ((R_2) ) để đun nước. Nếu dùng dây ((R_1) ) thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian ((t_1) = 10 ) (phút). Còn nếu dùng dây ((R_2) ) thì nước sẽ sôi sau thời gian ((t_2) = 40 ) (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là bao nhiêu?


Câu 41020 Vận dụng

Một ấm điện có hai dây dẫn \({R_1}\)  và \({R_2}\) để đun nước. Nếu dùng dây \({R_1}\) thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian \({t_1} = 10\) (phút). Còn nếu dùng dây \({R_2}\) thì nước sẽ sôi sau thời gian \({t_2} = 40\) (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là bao nhiêu?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \(Q = {I^2}Rt = \frac{{{U^2}}}{R}t\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở mắc song song: \(\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.