Cho mạch điện sau:Biết E( rm( )) = ( rm( ))24V, r = 2ôm , (R_1) = (R_2) = 5ôm , (C_1) = ( rm( ))(4.10^( - 7))F,(C_2) = ( rm( ))(6.10^( - 7))F Điện tích trên 2 bản tụ điện khi K đóng là?


Câu 41021 Vận dụng

Cho mạch điện sau:

Biết $E{\rm{ }} = {\rm{ }}24V$, $r = 2\Omega $, ${R_1} = {R_2} = 5\Omega $, ${C_1} = {\rm{ }}{4.10^{ - 7}}F$,${C_2} = {\rm{ }}{6.10^{ - 7}}F$

Điện tích trên $2$ bản tụ điện khi $K$ đóng là?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \dfrac{E}{{{R_N} + r}}\)

+ Áp dụng biểu thức $Q = CU$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.