Cho mạch điện như hình vẽ:E( rm( )) = ( rm( ))12V , r( rm( )) = ( rm( ))2ôm , (R_1) = ( rm( ))1ôm , (R_2) = ( rm( ))2ôm , (R_3) = ( rm( ))3ôm , (C_1) = ( rm( ))1 10^-6 F,(C_2) = ( rm( ))2 10^-6 F. Điện tích trên từng tụ điện là?


Câu 41022 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ:

$E{\rm{ }} = {\rm{ }}12V$ , $r{\rm{ }} = {\rm{ }}2\Omega $ , ${R_1} = {\rm{ }}1\Omega $, ${R_2} = {\rm{ }}2\Omega $ , ${R_3} = {\rm{ }}3\Omega $ , ${C_1} = {\rm{ }}1\mu F$,${C_2} = {\rm{ }}2\mu F$.

Điện tích trên từng tụ điện là?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Vẽ lại mạch điện

+ Áp dụng biểu thức định luật Ôm: \(I = \dfrac{E}{{{R_N} + r}}\)

+ Áp dụng biểu thức: $Q = CU$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.