Cho mạch điện như hình vẽ: (E_1) = ( rm( ))12V, (E_2) = ( rm( ))9V, (E_3) = ( rm( ))3V, (r_1) = ( rm( ))(r_2) = ( rm( ))(r_3) = 1ôm . Các điện trở (R_1) = (R_2) = (R_3) = 2ôm . Hiệu điện thế (U_(AB)) có giá trị:


Câu 41023 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ: ${E_1} = {\rm{ }}12V$, ${E_2} = {\rm{ }}9V$, ${E_3} = {\rm{ }}3V$, ${r_1} = {\rm{ }}{r_2} = {\rm{ }}{r_3} = 1\Omega $ . Các điện trở ${R_1} = {R_2} = {R_3} = 2\Omega $. Hiệu điện thế ${U_{AB}}$ có giá trị:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.