Cho mạch điện như hình vẽ:(e_1) = ( rm( ))6V,( rm( ))(e_2) = ( rm( ))18V , (r_1) = ( rm( ))(r_2) = ( rm( ))2ôm ; (R_0) = ( rm( ))4ôm . Đèn ghi 6V( rm( )) - ( rm( ))6W . R là biến trở. Khi R = 6ôm đèn sáng thế nào?


Câu 41024 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ:

${e_1} = {\rm{ }}6V,{\rm{ }}{e_2} = {\rm{ }}18V$ , ${r_1} = {\rm{ }}{r_2} = {\rm{ }}2\Omega $; ${R_0} = {\rm{ }}4\Omega $. Đèn ghi $6V{\rm{ }} - {\rm{ }}6W$ . $R$ là biến trở.

Khi $R = 6\Omega $ đèn sáng thế nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

+ Áp dụng biểu thức: \(P = UI = \dfrac{{{U^2}}}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.