Cho mạch điện như hình vẽ:E = 24V, r = 0. Các vôn kế giống nhau. Số chỉ các vôn kế V_2 có giá trị là:


Câu 41025 Vận dụng cao

Cho mạch điện như hình vẽ:

$E = 24V, r = 0$. Các vôn kế giống nhau. Số chỉ các vôn kế $V_2$ có giá trị là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.