Cho dung dịch chứa 6,09 gam hỗn hợp gồm 2 muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 10,34 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là:


Câu 41130 Vận dụng cao

Cho dung dịch chứa 6,09 gam hỗn hợp gồm 2 muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 10,34 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) TH1 : Nếu hỗn hợp đầu là NaF và NaCl

=> kết tủa chỉ có AgCl (vì AgF tan) => nAgCl = nNaCl

=> mNaF => %m

+) TH2 : Nếu không có NaF

Gọi Z là công thức trung bình của  X và  Y

PYHH tổng quát :  NaZ + AgNO3 → AgZ + NaNO3

MX < MZ < MY

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

m NaZ  + m AgNO3 = m AgZ + m­ NaNO3

số mol của các chất bằng nhau

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.