Đàn vịt có (9 ) con, (4 ) con ở trên bờ. Hỏi dưới ao có mấy con vịt ? Phép toán dùng để giải bài toán này là:

...