Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là


Câu 41403 Vận dụng

Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Từ chỉ số axit => số mol NaOH phản ứng với axit béo

$RCOOH + NaOH\xrightarrow{{}}RCOONa + {H_2}O$

                           0,025                0,025

${(RCOO)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH\xrightarrow{{}}3RCOONa + {C_3}{H_5}{(OH)_3}$

                                            3x                                                     x

Bảo toàn khối lượng: mchất béo + maxit + mNaOH = mmuối + mglixrol

=> x => tổng số mol NaOH phản ứng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.