Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 41484 Vận dụng

Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gọi CTPT của amino axit tạo nên các peptit là : ${C_n}{H_{2n + 1}}{O_2}N\,\,\,\,\,(n \geqslant 2)$

+) CTPT của đipeptit là : $2{C_n}{H_{2n + 1}}{O_2}N - {H_2}O \Leftrightarrow {C_{2n}}{H_{4n}}{O_3}{N_2}$

+) Tương tự ta có CTPT của tripeptit là :  $3{C_n}{H_{2n + 1}}{O_2}N - 2{H_2}O \Leftrightarrow {C_{3n}}{H_{6n - 1}}{O_4}{N_3}$

+) Từ PT đốt cháy => n

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.