Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:


Câu 41560 Thông hiểu

Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Al khử được các oxit kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hoá học

Xem lời giải

...