Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Câu 41567 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Bảo toàn khối lượng$ \Rightarrow {m_{{O_2}}} + {m_{C{l_2}}}$

Lập hệ PT tính số mol O2 và Cl2

+) ne trao đổi = $4{n_{{O_2}}} + 2{n_{C{l_2}}}$

+) $M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{m}{{{n_e}}}$ .hóa trị = 12.hóa trị

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.