Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Câu 41589 Vận dụng

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) ${n_{C{O_2}}} > {n_{BaC{O_3}}} \to $ Có 2 muối được tạo thành

$\xrightarrow{{BTNT.C}}{n_{Ba{{(HC{O_3})}_2}}} = \dfrac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{BaC{O_3}}}}}{2}$

$\xrightarrow{{BTNT.Ba}}{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {n_{BaC{O_3}}} + {n_{Ba{{(HC{O_3})}_2}}}$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.