banner redirect homepage

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2  (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là


Câu 41643 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2  (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quy đổi hỗn hợp X ban đầu gồm Fe và O

+) ${n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{{\text{O}}_3}}}$  →  nCO pứ

Hỗn hợp rắn Y + H2SO4 tạo muối Fe2(SO4)3

→ ${n_{F{{\text{e}}_2}{{(S{O_4})}_3}}} \to {n_{F{\text{e}}}}$

+) Bảo toàn e →   y

→ mX

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.