Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy là 11 ,cm, 12 ,cm, 13 ,cm và diện tích xung quanh bằng 144 ,c(m^2). Thể tích của khối lăng trụ đó là:


Câu 41816 Vận dụng

Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy là $11\,cm$, $12\,cm$, $13\,cm$ và diện tích xung quanh bằng $144\,c{m^2}$. Thể tích của khối lăng trụ đó là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính chiều cao \(h\) dựa vào công thức \({S_{xq}} = C.h\) với \(C\) là chu vi đáy.

- Tính diện tích đáy sửa dụng công thức Hê – rông và tính thể tích lăng trụ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.