banner redirect homepage

Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình có dạng (u = ac( rm(os))( (((2pi ))(T)t - ((2pi x))(lamda )) ) ). Trên hình vẽ đường (1) là hình dạng của sóng ở thời điểm t, đường (2) là hình dạng của sóng ở thời điểm trước đó ((1)((12))s ). Phương trình sóng là:


Câu 4185 Vận dụng

Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình có dạng \(u = ac{\rm{os}}\left( {\frac{{2\pi }}{T}t - \frac{{2\pi x}}{\lambda }} \right)\). Trên hình vẽ đường (1) là hình dạng của sóng ở thời điểm t, đường (2) là hình dạng của sóng ở thời điểm trước đó \(\frac{1}{{12}}s\). Phương trình sóng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đọc đồ thị dao động sóng

+ Sử dụng các công thức: \(\Delta \varphi  = \omega \Delta t\)  

+ Sử dụng vòng tròn lượng giác

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.