Cho các nhân tố: (1) Đột biến.                                            (2) Giao phối ngẫu nhiên.                  (3) Chọn lọc tự nhiên. (4) Di - nhập gen.                                   (5) Các yếu tố ngẫu nhiên. Có bao nhiêu nhân tố trên có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể?


Câu 4196 Vận dụng

Cho các nhân tố:

(1) Đột biến.                                           

(2) Giao phối ngẫu nhiên.                 

(3) Chọn lọc tự nhiên.

(4) Di - nhập gen.                                  

(5) Các yếu tố ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu nhân tố trên có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Các nhân tố này làm quần thể đa dạng về alen và KG.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.