Cho các nhân tố: (1) Đột biến.                                            (2) Giao phối ngẫu nhiên.                  (3) Chọn lọc tự nhiên. (4) Di - nhập gen.                                   (5) Các yếu tố ngẫu nhiên. Có bao nhiêu nhân tố trên có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể?


Câu 4196 Vận dụng

Cho các nhân tố:

(1) Đột biến.                                           

(2) Giao phối ngẫu nhiên.                 

(3) Chọn lọc tự nhiên.

(4) Di - nhập gen.                                  

(5) Các yếu tố ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu nhân tố trên có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Các nhân tố này làm quần thể đa dạng về alen và KG.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.