Diện tích toàn phần của một hình trụ có chu vi đường tròn đáy là 12 ,cm  và chiều cao là  (4 ,cm )  là


Câu 41973 Thông hiểu

Diện tích toàn phần của một hình trụ có chu vi đường tròn đáy là $12\,cm$  và chiều cao là \(4\,cm\)  là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính chu vi đường tròn \(C = 2\pi R\)  để tính bán kính đáy

Sử công thức tính diện tích toàn phần hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao \(h\)  là \({S_{tp}} = 2\pi {R}h + 2\pi {R^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.