Một hình trụ có bán kính đáy bằng  (5 ,cm )  và diện tích xung quanh bằng (300pi ,( (c(m^2)) ) ) . Chiều cao của hình trụ là


Câu 41974 Thông hiểu

Một hình trụ có bán kính đáy bằng \(5\,cm\)  và diện tích xung quanh bằng \(300\pi \,\left( {c{m^2}} \right)\) . Chiều cao của hình trụ là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính diện tích xung quanh hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao \(h\)  là \({S_{xq}} = 2\pi {R}h\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.