Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?


Câu 4198 Vận dụng

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tất cả các nhân tố có tác động này lên quần thể thì mới được coi là nhân tố tiến hóa.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.