Một hình nón và một hình trụ có bán kính đáy bằng nhau và chiều cao bằng nhau. Tỉ số các thể tích của hình trụ và hình nón bằng


Câu 41981 Vận dụng

Một hình nón và một hình trụ có bán kính đáy bằng nhau và chiều cao bằng nhau. Tỉ số các thể tích của hình trụ và hình nón bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng  công thức tính thể tích hình nón ${V_n} = \dfrac{1}{3}\pi {R^2}h$ và công thức tính thể tích hình trụ ${V_t} = \pi {R^2}h$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.