Tính bán kính của một hình cầu biết thể tích của hình cầu bằng 123 ,( (c(m^3)) ) (làm tròn đến số thập phân thứ nhất). Lấy (pi  = 3,14. )


Câu 41983 Vận dụng

Tính bán kính của một hình cầu biết thể tích của hình cầu bằng $123\,\left( {c{m^3}} \right)$ (làm tròn đến số thập phân thứ nhất). Lấy \(\pi  = 3,14.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng  công thức tính thể tích khối cầu  có bán kính \(R\) là \(V = \dfrac{4}{3}\pi {R^3}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.