Một hình nón có bán kính đáy bằng 2 ,cm, chiều cao bằng đường kính một hình cầu. Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích mặt cầu. Tính chiều cao hình nón.


Câu 41987 Vận dụng cao

Một hình nón có bán kính đáy bằng $2\,cm,$ chiều cao bằng đường kính một hình cầu. Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích mặt cầu. Tính chiều cao hình nón.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Tính đường sinh của hình nón \(l = \sqrt {{R^2} + {h^2}} \)

+ Tính diện tích toàn phần hình nón: ${S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = \pi Rl + \pi {R^2}.$

+ Sử dụng công thức tính diện tích mặt cầu: $S = 4\pi {R^2}$

Dựa vào đề bài để có phương trình từ đó tìm được \(h.\)

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.