Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa nhưng có vai trò quan trọng đối với tiến hóa. Có bao nhiêu nhận xét đúng khi đề cập đến vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa? 1. Làm cho đột biến được phát tán trong quần thể 2. Góp phần tạo ra các tổ hợp gen thích nghi 3. Làm trung hòa tính có hại của alen đột biến 4. Làm tăng kiểu gen đồng hợp giảm kiểu gen dị hợp 5. Làm cho quần thể ổn định qua các thế hệ


Câu 4204 Vận dụng cao

Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa nhưng có vai trò quan trọng đối với tiến hóa. Có bao nhiêu nhận xét đúng khi đề cập đến vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa?

1. Làm cho đột biến được phát tán trong quần thể

2. Góp phần tạo ra các tổ hợp gen thích nghi

3. Làm trung hòa tính có hại của alen đột biến

4. Làm tăng kiểu gen đồng hợp giảm kiểu gen dị hợp

5. Làm cho quần thể ổn định qua các thế hệ


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen, kiểu gen của quần thể

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.