Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là  


Câu 42044 Vận dụng

Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào sự biến đổi của các quốc gia Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai để nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.