Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH có Ka = 10-4,76.


Câu 42080 Vận dụng cao

Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH có Ka = 10-4,76.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Tính lại nồng độ HCl và CH3COOH sau khi trộn

+) Vì HCl phân li hoàn toàn => ở PT phân li CH3COOH coi ban đầu đã có nồng độ ion H+

+) Phương trình phân li \(C{{H}_{3}}COOH\) : \(C{{H}_{3}}COOH\rightleftharpoons C{{H}_{3}}COO_{{}}^{-}+H_{{}}^{+}\)

${{K}_{a}}=\frac{\text{ }\!\![\!\!\text{ H}_{{}}^{+}\text{ }\!\!]\!\!\text{ }\text{. }\!\![\!\!\text{ C}{{\text{H}}_{3}}COO_{{}}^{-}\text{ }\!\!]\!\!\text{ }}{\text{ }\!\![\!\!\text{ C}{{\text{H}}_{3}}COOH\text{ }\!\!]\!\!\text{ }}$

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.