Cho một hình nón có bán kính đáy bằng (a ) và góc ở đỉnh bằng (60độ ). Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.


Câu 42176 Vận dụng

Cho một hình nón có bán kính đáy bằng \(a\) và góc ở đỉnh bằng \(60^\circ \). Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón: \({S_{xq}} = \pi Rl\) với \(R\) là bán kính đáy, \(l\) là độ dài đường sinh.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.